Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Systematisering av grunnlaget for prioriteringer i planarbeidet til Nasjonal transportplan

Systematisering av grunnlaget for prioriteringer i planarbeidet til Nasjonal transportplan

Forfattere: Harald Minken, Arvid Strand, Silvia Johanne Olsen, Merethe Dotterud Leiren
Rapportnr: 1379/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1593-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Formålet med dette prosjektet har vært å bidra til økt bruk av samfunnsøkonomisk analyse ved prioriteringen av investerings-prosjekter i NTP, samt å gjøre beslutnings-prosessen mer transparent. Vi foreslår et nytt obligatorisk dokument om hvert kandidatprosjekt. Forslaget finnes i en kort og en lang versjon, men ingen av dem skal være lengre enn 10 sider. Dokumentet skal inneholde prosjektets navn, status og ansvarlige, en kort beskrivelse, oppsummert nyttekostnadsanalyse og kort omtale av ikke-prissatte virkninger, måloppnåelse og konsekvensmatrise.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger