Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Synlige syklister - Bruk av sykkellys i Norge og effekt på ulykker

Synlige syklister - Bruk av sykkellys i Norge og effekt på ulykker

Forfattere: Alena Katharina Høye, Ingeborg Storesund Hesjevoll
Rapportnr: 1478/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1704-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Andelen syklister som sykler med lovlig lys i mørke er omtrent to tredjedeler med store lokale variasjoner. Andelen er høyest blant syklister som også bruker annet sikkerhetsutstyr, om vinteren, og blant menn som sykler mye. Det er til sammen ca. 7-10% som sykler med ulovlig lys (ikke montert på sykkelen eller som lyser for dårlig). Kunnskapen om hvilke krav som stilles til sykkellys er generelt dårlige, både blant syklister og blant sykkelselgere. Lystyverier er forholdsvis vanlige, 18% av dem som har lys på sykkelen oppgir at de er blitt frastjålet en sykkellykt i løpet av det siste året. I de fleste tilfellene er det batterilykter som blir stjålet. I dag selges de aller fleste sykler uten fastmontert lys. Et påbud om at alle sykler må selges med fastmontert lys kan tenkes å øke lysbruken, det finnes imidlertid andre og trolig viktigere faktorer som påvirker lysbruken (som personlige holdninger). Bruken av sykkellys reduserer innblandingen i ulykker, men det er metodisk svært vanskelig å tallfeste effekten. Det er estimert at det totale antall drepte og skadde syklister kunne reduseres med ca. 3% dersom alle nye sykler selges med fastmontert lys fra 2016 og med ca. 10% dersom alle sykler med lys, både i mørke og i dagslys.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger