Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Syklet vi til VM? Evaluering av folkehelsekampanjen 2017

Syklet vi til VM? Evaluering av folkehelsekampanjen 2017

Forfattere: Hanne Beate Sundfør, Aslak Fyhri
Rapportnr: 1614/2018
ISBN: 978-82-480-2113-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2112-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Folkehelsekampanjen «Sykle til VM» hadde et stort nedslagsfelt i forbindelse med mesterskapet (Sykkel VM) i Bergen i 2017. Kampanjen var bygd opp rundt en aktivitetsapp basert på jakt etter GPS-punkter og premier. Formålet med kampanjen var å motivere til mer aktivitet i befolkningen. Appen hadde over 9000 nedlastinger, men kun en tredjedel av disse brukte appen til å registrere minst et premiepunkt. Resultatene viser at de som brukte appen mye i perioden hadde en økning i antall km syklet, og kvinner i noe større grad enn menn, men endringen (gitt utvalget) er ikke tilstrekkelig for å si at økningen skjedde som følge av bruken av appen. Appen utkonkurrerte ikke andre typer aktivitetsapper, men appellerte mest til de som i utgangspunktet ikke logget aktivitet. Ved framtidige kampanjer bør all datainnsamlingen (spørreundersøkelsene) integreres i appen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger