Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykkelpilot – Stor venstresving på Ring 2 i Oslo

Sykkelpilot – Stor venstresving på Ring 2 i Oslo

Forfattere: Aslak Fyhri, Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau, Katrine Karlsen
Rapportnr: 1790/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2310-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Som en del av Statens vegvesens prosjekt «Sykkelpiloter» har TØI evaluert tiltaket «stor venstresving» i lysregulerte kryss. Tiltaket omfatter oppmerking av venteboks for syklistene samt skilt før krysset for å vise venstresving i to faser. Evalueringen ble gjennomført i tre kryss på Ring 2 i Oslo. En før- og etterundersøkelse med videoregistreringer og intervjuer med syklister viste en fordobling av andelen som tok stor venstresving fra før til etter at tiltaket ble innført, til tross for at tiltaket medfører en betydelig økning i tiden det tar å sykle gjennom krysset. Spørreundersøkelsen viste også at andelen syklister som var tilfreds med hvordan krysset fungerer, økte betydelig etter innføring av tiltaket. En av fire syklister var svært enige i at tiltaket hadde gjort det tryggere for dem å sykle gjennom krysset.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger