Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykkelpilot – Envegsregulert sykkelveg på Åkebergveien i Oslo

Sykkelpilot – Envegsregulert sykkelveg på Åkebergveien i Oslo

Forfattere: Aslak Fyhri, Fridulv Sagberg, Torkel Bjørnskau, Petr Pokorny
Rapportnr: 1792/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2312-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Som en del av Statens vegvesens prosjekt «Sykkelpiloter» har TØI evaluert tiltaket «envegsregulert sykkelveg». Tiltaket omfatter opphevet sykkelveg for syklistene samt skilt som regulerer kjøreretning og vikepliktsforhold. Evalueringen ble gjennomført i Åkebergveien i Oslo. En før-, -mellom og etterundersøkelse med videoregistreringer og intervjuer med syklister fotgjengere og bilister viste en tydelig forbedring for alle trafikanter. Den første fasen med etablering av sykkelfelt oppover Åkebergveien førte til at syklistene fikk en vesentlig bedring, mens bildet var litt mer blandet for bilister og fotgjengere. Den neste fasen, med etablering av envegsregulert sykkelveg, gjorde at alle fikk det bedre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger