logo

Søk

Du er her

Sykkelbyundersøkelsen i Region Sør 2010

Forfattere: Tanja Loftsgarden, Aslak Fyhri
Rapportnr: 1101/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1149-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Sykkelbyundersøkelsen viser en generell økning i sykkelbruken i sykkelbyene fra 2006 til 2010. Dette gjelder for alle variable: andel som sykler, antall turer og antall kilometer per tur. Det er imidlertid ikke noen systematisk større økning i sykkelbruken i sykkelbyene enn i kontrollbyen Larvik. Det er heller ikke en høyere andel som sier de sykler mer enn tidligere i sykkelbyene enn i de andre byene. Det er altså lite som tyder på at sykkelbyprosjektene har hatt noen effekt på sykkelbruken, utover den generelle økningen man kan forvente i tidsperioden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas