Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Svartdalstunnelen 1999 - Førundersøkelse miljøvirkninger

Svartdalstunnelen 1999 - Førundersøkelse miljøvirkninger

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 1171/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Svartdalstunnelen er et viktig ledd i hovedvegomleggingen i Oslo Øst. Vegmyndighetene ønsket derfor å undersøke beboernes opplevelse av bomiljø og trafikk før og etter tunnelåpningen. I oktober 1999 ble 480 personer intervjuet i en førundersøkelse. En etterundersøkelse er planlagt i 2001. Intervjuene ble foretatt i 8 områder som man antar blir berørt av utbyggingen av Svartdalstunnelen og Galgeberg-forbindelsen. Dette notatet beskriver undersøkelsen og resultatene av noen enkle analyser. Folks besvarelser er sammenholdt med opplysninger om trafikkmengden ved den enkeltes bolig. Resultatene viser at trafikken er det største bomiljøproblemet, og at støy er den viktigste årsaken til at vegtrafikken oppleves som plagsom. De som er negative til myndighetenes innsats for å forbedre miljøet er mer plaget av støy enn de som er positive.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger