Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Støyopplevelse. Faktorer og forhold som har betydning.

Støyopplevelse. Faktorer og forhold som har betydning.

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 1131/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Notatet sammenstiller faktorer som forskningen viser har betydning for folks opplevelse av vegtrafikkstøy/vibrasjoner. Sammenstillingen er gjort på basis av en litteraturgjennomgang av tidskriftsartikler utgitt mellom 1986 og 1998. Folks opplevelse av støy og vibrasjoner er delt opp i 5 temaer: Plage, daglige ulemper, søvnforstyrrelser, prestasjoner og støy-sensitivitet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger