Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Støy fra forsvarets øvingsvirksomhet. Mellomundersøkelse Rødsmoen 1999

Støy fra forsvarets øvingsvirksomhet. Mellomundersøkelse Rødsmoen 1999

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 1178/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

I september 1999 ble 168 personer intervjuet om sin opplevelse av bomiljøet i Åmot kommune. Studien er et ledd i en serie undersøkelser i tilknytning til etableringen av Rødsmoen øvingsområde, og viser folks umiddelbare reaksjoner etter oppstarten, men før øvingsvirksomheten har kommet skikkelig i gang. Resultatene viser at folk er godt fornøyd med bomiljøet, og at miljøbelastningene oppleves som små. Det har vært en mindre økning i støyplagen som følge av forsvarets virksomhet. Det er særlig flytrafikk og stridsvognkjøring folk har reagert på. Folk er mer positive til etableringen av øvingsfeltet enn de var i 1996. De få som er negative til øvingsfeltet er mer plaget av støy enn de andre. Resultatene er beheftet med stor usikkerhet da frafallet var så høyt som 71%.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger