Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sikkerhet og arbeidsrelaterte faktorer i norsk maritim transport

Occupational safety and work related factors in Norwegian maritime transport

Forfattere: Tor-Olav Nævestad
Rapportnr: 1501/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1730-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne studien bruker tre metoder for å undersøke forekomsten av personskader og vurdere betydningen av arbeidsrelaterte faktorer for arbeidsrelatert sikkerhet på norske skip. En andel på 17 % av sjøfolkene i vårt utvalg (N=180) har vært skadet i sitt arbeid om bord i løpet av de siste to årene. Sjøfolkenes skaderisiko var relatert til deres alder, stilling, skipstype, bemanning og organisasjonssikkerhetskultur. Analysene viser at organisasjonssikkerhetskultur er den viktigste arbeidsrelaterte faktorene i vårt utvalg, og at den påvirker en rekke mål på arbeidsrelatert sikkerhet: Skader, risikopersepsjon, arbeidspress, trøtthet, arbeidsforhold og prosedyrebrudd. Dataene viser også at respondenter på skip med lav bemanning (3-4 personer) skårer dårligere på mange av variablene som måler arbeidsrelaterte faktorer, f.eks. personskader, risikopersepsjon og sikkerhetskultur.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger