Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Scenarier for bærekraftig byutvikling - sluttrapport

Scenarier for bærekraftig byutvikling - sluttrapport

Forfattere: Jon Inge Lian, Anne Gjerdåker, Randi Hjorthol, Tor Lerstang
Rapportnr: 888/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0748-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet har hatt som mål å analysere mulighetene for å få til en mer bærekraftig byutvikling i form av redusert bilbruk, fravær av miljøplager, tilgjengelighet til service og kultur, nærhet til grønt- og rekreasjonsområder mv og en mer rettferdig fordeling av slike goder. Framtidsverksted (scenario workshop) med bred deltakelse er testet som metode for å påvirke utviklingen. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger