Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samordning av offentlig betalt spesialtransport i Akershus og Oslo

Samordning av offentlig betalt spesialtransport i Akershus og Oslo

Forfattere: Merethe Dotterud Leiren, Jørgen Aarhaug, Julie Runde Krogstad, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1297/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1494-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Samordning av offentlig betalt spesialtransport kan ha fordeler som reduserte kostnader. Dette kan oppnås på grunn av bedre utnyttelse av kjøretøyene og flere personer per kjøretøy. Ulempen er at dette medfører mer reisetid for den enkelte passasjer som i dag får direkte transport. Det kan også gå på bekostning av transportberedskapen i mindre sentrale områder, hvor drosjeselskaper er avhengige av offentlig transport for å sikre et inntektsgrunnlag. I dag er det flere ansvarlige myndigheter for ulike spesialtransport-tjenester. En måte å organisere samordning på er derfor å opprette et samordningsselskap (et aksjeselskap eller et interkommunalt selskap).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger