Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnstrender og ny teknologi - Perspektiver for fremtidens transport

Samfunnstrender og ny teknologi - Perspektiver for fremtidens transport

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Tale Ørving, Niels Buus Kristensen
Rapportnr: 1641/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2154-4
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det finnes mange nye teknologier som kan påvirke samfunnsutviklingen og transportetterspørselen radikalt. Denne rapporten ser på hvordan samfunnet påvirkes av ulike innovasjoner innenfor eller med stor betydning for transportsystemet. Rapporten konkluderer med at kombinasjonen økt miljø- og klimabevissthet, kombinert med digitalisering er trendene som har størst potensial for å resultere i en radikal samfunnsendringer. Andre trender, beskrevet i rapporten, kan påvirke transportvolumene i vel så stor grad, men forventes å gjøre dette i form av økt etterspørsel og dreining i etterspørselen, men innenfor det eksisterende transportsystemet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger