Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomiske virkninger av å innføre vogntog med lengde 25,25 m og totalvekt 60,0 tonn

Samfunnsøkonomiske virkninger av å innføre vogntog med lengde 25,25 m og totalvekt 60,0 tonn

Forfattere: Olav Eidhammer, Harald Minken, Marit Killi
Rapportnr: 1180/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Vogntog med inntil 25,25 m lengde og 60,0 tonn totalvekt ønskes tillatt på deler av det norske vegnettet. Dette notatet oppsummerer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltaket. Markedspotensialet for tiltaket er beregnet til 4,039 milliarder tonnkm. Basert på opplysninger fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet er investeringsbehovet anslått til vel 19,7 milliarder kr, og økte årlige kostnader til drift- og vedlikehold 41,5 mill kr for hele stam-, riks- og fylkesvegnettet. Det er mest aktuelt med en gradvis innføring av tiltaket, og da som en kombinasjon av geografisk område og vegklasse. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved følgende fire alternativer er: Alternativ 1) hele stamvegnettet som gir et årlig nyttetap på 71,0 mill kr. Alternativ 2) hele stamvegnettet unntatt stamvegene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland som gir en årlig nyttegevinst på 174,9 mill kr. Alternativ 3) hele stamvegnettet og øvrige riksveger som gir et årlig nyttetap på 684,1 mill kr. Alternativ 4) hele stamvegnettet og øvrige riksveger unntatt i Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland som gir en nyttegevinst på 16,2 mill kr. Tiltaket anbefales innført for alternativ 2) hele stamvegnettet unntatt stamvegene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger