Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomiske analyser innen luftfart. Del 2: Eksempelsamling

Samfunnsøkonomiske analyser innen luftfart. Del 2: Eksempelsamling

Forfattere: Svein Bråthen, Knut Sandberg Eriksen, Harald M Hjelle, Marit Killi
Rapportnr: 1134/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Luftfartsverket (LV) har ansvaret for å bygge og drive det norske lufthavnsnettet og kontroll-systemene for sivil luftfart. Formålet med prosjektet har vært å utarbeide en veileder for samfunnsøkonomiske analyser for Luftfartsverket med gjennomgang av metodeapparatet for gjennomføring av nytte-kostnadsanalyser (NKA) i LVs regi. Metodiske problemer blir tatt opp, blant andre behandlig av risiko og usikkerhet og prosjekter med gjensidig avhengighet. Dokumentasjonen består av to deler: Del 1 er manualen for hvordan og under hvilke betingelser NKA bør gjennomføres. Del 2, som er dette notatet, er en samling av fire eksempler på NKA i luftfartssektoren som er terminalbygg, ny teknisk operativ standard, etablering av instrumentlandingssystem og forlengelse av rullebane.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger