Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsøkonomiske analyser innen luftfart. Del 1: Veileder for Luftfartsverkets prosjektvurderinger

Samfunnsøkonomiske analyser innen luftfart. Del 1: Veileder for Luftfartsverkets prosjektvurderinger

Forfattere: Svein Bråthen, Knut Sandberg Eriksen, Harald M Hjelle, Marit Killi
Rapportnr: 433/1999
ISBN: 82-480-0095-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Luftfartsverket (LV) har ansvaret for å bygge og drive det norske lufthavnsnettet og kontrollsystemene for sivil luftfart. Denne rapporten presenterer et metodeapparat for gjennomføring av nytte-kostnadsanalyser (NKA) i LVs regi. Metodiske problemer blir tatt opp, blant andre behandlig av risiko og usikkerhet og prosjekter med gjensidig avhengighet. Dokumentasjonen består av to deler: Del 1 (denne rapporten) er manualen for hvordan og under hvilke betingelser NKA bør gjennomføres. Del 2 (TØI notat 1134/1999) er en samling av fire eksempler på NKA i luftfartssektoren. Disse eksemplene tar utgangspunkt i representative prosjekter fra luftfartssektoren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger