Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Samfunnsmessige trender - betydning for mobilitet og transport i storbysamfunnet

Samfunnsmessige trender - betydning for mobilitet og transport i storbysamfunnet

Forfattere: Randi Hjorthol, Jon Inge Lian
Rapportnr: 718/2004
ISBN: 82-480-0427-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten diskuteres ulike trender som vil ha betydning for hvordan transportutviklingen vil foregå i et storbyområde. Diskusjonen av trendene er satt inn i en teoretisk ramme med utgangspunkt i forholdet mellom modernitet og mobilitet. Trendene er knyttet til endringer i livsstil blant ungdom og eldre grupper, endringer i arbeidsdeling mellom kvinner og menn, utvikling av fritidssamfunnet og miljøholdninger og samspillet mellom informasjonsteknologi og transport. Rapporten presenterer utviklingstrekk i bosetting, arbeidsplasser, transport og miljø for Oslo-området og drøfter forholdet mellom areal- og transportløsninger. Rapporten avslutter med å trekke opp ulike dimensjoner som vil kunne brukes som grunnlag for konstruksjon av scenarier for byutvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger