Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Rødsmoen øvingsområde i Rena - etterundersøkelse.

Rødsmoen øvingsområde i Rena - etterundersøkelse.

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 843/2006
ISBN: 82-480-0654-9
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0655-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I mai 2005 ble 228 personer intervjuet om sin opplevelse av bomiljøet i Åmot kommune. Studien er en etterundersøkelse til etableringen av Rødsmoen øvingsområde. Den viser folks reaksjoner etter at øvingsvirksomheten har kommet i gang og har nådd et normalt aktivitetsnivå. I tillegg ser vi på folks friluftaktiviteter i området og deres holdninger til regionfelt Østlandet. Resultatene viser at folk er godt fornøyd med bomiljøet, og at miljøbelastningene oppleves som små. Det har vært en økning i støyplagen som følge av Forsvarets virksomhet. Det er særlig fly og stridsvognkjøring folk plages av. Folks holdninger til øvingsområdet på Rødsmoen er uendret siden 1999, 64 prosent av de spurte er positive. Folks holdninger til regionfeltet på Gråfjell er mer negative, men har bedret seg siden 1999.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger