Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reisevaneundersøkelse for riksvegfergesambandene

Reisevaneundersøkelse for riksvegfergesambandene

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Petter Dybedal
Rapportnr: 1282/2013
ISBN: 978-82-480-1468-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1467-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer resultater fra en reisevaneundersøkelse på 15 riksvegfergesamband i Norge. Moss-Horten er landets største riksvegfergesamband med en ÅDT på 4 749 kjøretøy. Det minste, Drag-Kjøpsvik, har en ÅDT på 163 kjøretøy. Tilsvarende varierer trafikkstrukturen, det geografiske området som sambandene dekker og sesongvariasjonen i trafikken. For hvert samband gjøres det en egen beregning av omfanget av arbeidspendling basert på spesialkjøringer fra registerbasert sysselsettingsstatistikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger