Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reisevaneundersøkelse 2008 Kongsberg Næringspark

Reisevaneundersøkelse 2008 Kongsberg Næringspark

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 947/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0860-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer resultatene fra en internettbasert reisevaneundersøkelse blant alle ansatte i bedriftene i Kongsberg Næringspark. De fleste som arbeider i Næringsparken bruker bil til jobben, men Kongsberg forsvarer sin rolle som sykkelby. På sommeren sykler 1/4 av de ansatte til Næringsparken. Det er et mål å redusere bilbruken til Næringsparken. De viktigste tiltakene kan gjøres lokalt og omfatter blant annet busstilbud, gang- og sykkelveier og byplanlegging. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger