Du er her

Reisevaner i Oslo/Akershus 1998

Forfattere: Ingunn Stangeby
Rapportnr: 1129/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Befolkningen i Oslo/Akershus, 13 år og eldre, foretar i gjennomsnitt 3,27 reiser pr dag. De fleste reiser er korte, både i antall km og antall minutter. 47 prosent av reisene foretas som bilfører, 9 prosent som bilpassasjer. Bilen er dermed hovedtransportmiddel på over halvparten av alle reiser i Oslo/Akershus. 22 prosent av reisene i Oslo/Akershus er gangturer og 6 prosent er sykkelturer. 15 prosent av reisene foretas med kollektivtransport. Kollektivandelen i Oslo/Akershus er høyere enn i andre deler av landet. Formålet med folks reiser er tredelt: Reiser i forbindelse med arbeid og utdanning, reiser i forbindelse med ubetalt arbeid for husholdningen og reiser i forbindelse med fritiden. Bilandelen er høy på de fleste reiseformål, men særlig høy på omsorgsreiser, tjenestereiser og arbeidsreiser. Gange er vanlig på fritidsreiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger