Du er her

Reisevaner i Oslo/Akershus 1998

Forfattere: Ingunn Stangeby
Rapportnr: 1129/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Befolkningen i Oslo/Akershus, 13 år og eldre, foretar i gjennomsnitt 3,27 reiser pr dag. De fleste reiser er korte, både i antall km og antall minutter. 47 prosent av reisene foretas som bilfører, 9 prosent som bilpassasjer. Bilen er dermed hovedtransportmiddel på over halvparten av alle reiser i Oslo/Akershus. 22 prosent av reisene i Oslo/Akershus er gangturer og 6 prosent er sykkelturer. 15 prosent av reisene foretas med kollektivtransport. Kollektivandelen i Oslo/Akershus er høyere enn i andre deler av landet. Formålet med folks reiser er tredelt: Reiser i forbindelse med arbeid og utdanning, reiser i forbindelse med ubetalt arbeid for husholdningen og reiser i forbindelse med fritiden. Bilandelen er høy på de fleste reiseformål, men særlig høy på omsorgsreiser, tjenestereiser og arbeidsreiser. Gange er vanlig på fritidsreiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger