Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren

Regulering, kontrakt eller nettverk? En drøfting av nye styringsinstrumenter i jernbanesektoren

Forfattere: Silvia Johanne Olsen, Svein Bråthen, Jørgen Aarhaug, Farideh Ramjerdi, Tom Erik Julsrud, Julie Runde Krogstad, Helge Bremnes
Rapportnr: 1249/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1409-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten diskuterer styringen av jernbanesektoren i to scenarier, dagens modell og konkurransemodellen. Vi ser på mulige styringsverktøy basert på tre teoretiske tilnærminger: styring gjennom reguleringer, kontraktsstyring og nettverksstyring.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger