Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Realisering av nullvisjonen: Hvordan forebygge ulykker og skader blant eldre fotgjengere

Making Vision Zero real: Prevention of accidents and injuries among elderly pedestrians

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 972/2008
ISBN: 978-82-480-0896-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0897-2
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten
Summary

I en litteraturoversikt og en analyse av ulykkesstatistikk ble det funnet at eldre fotgjengere har høyere ulykkesrisiko og er mer utsatt for alvorlige skader. Skader har ofte mer langvarige konsekvenser og kan medføre større reduksjoner av livslengde og livskvalitet. Sikkerhet, trygghet og mobilitet henger tett sammen. Fysisk aktivitet kan redusere risikoen for ulykker og skader. Eldre fotgjengere som blir skadet i trafikken eller som føler seg utrygge går som regel mindre enn andre eldre fotgjengere. Tiltak for eldre fotgjengere er derfor mest lovende når de stimulerer fysisk aktivitet og øker tryggheten. Dette kan være fysisk trening, praktiske hjelpemidler og bedre tilrettelegging av infrastruktur for eldre fotgjengeres behov (for eksempel reduksjon av kompleksitet). Tiltak rettet mot spesifikke funksjonssvekkelser synes mindre lovende.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger