Du er her

  • > Publikasjoner
  • > PUST - en konkurranse om å reise miljøvennlig til jobb

PUST - en konkurranse om å reise miljøvennlig til jobb

Forfattere: Randi Hjorthol, Liva Vågane, Jon Martin Denstadli, Rolf Hagman
Rapportnr: 1275/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1451-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bergens Tidende arrangerte en konkurranse, PUST, mellom bedrifter i Bergensområdet for å få de ansatte til å reise mest mulig miljøvennlig. De som deltok i konkurransen, kjørte i mye mindre grad bil til jobb enn den jevne bergenser i utgangspunktet. Bare 17 prosent av PUST-deltakerne var bilførere på arbeidsreisen to uker før konkurransen startet og 44 prosent av dem reiste kollektiv. Til sammenlikning kjørte mer enn halvparten av kontrollgruppen bil til og fra jobb, mens 22 prosent reiste kollektivt. I løpet av konkurranseperioden var det sju prosent av PUST-deltakerne som klarte å gå over fra bil til kollektivt, gåing eller sykkel, og belegget i bilene økte noe. Samlet ga dette en reduksjon i utslipp av CO2 på ca 15 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger