Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører

Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører

Forfattere: Beate Elvebakk, Thorkel Christie Askildsen, Torkel Bjørnskau, Jørgen Aarhaug, Kåre H. Skollerud, Leif Chr. Lahn
Rapportnr: 1181/2011
ISBN: 978-82-480-1328-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1297-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten presenterer resultatene av et forprosjekt for å utvikle evalueringsprosjekter av den nye etterutdanningen for yrkessjåfører. Rapporten er basert på intervjuer og litteraturstudier, og munner ut i en serie evalueringsforslag innen fem forskjellige områder: strukturelt nivå, effekter i bedriftene, praksis i undervisningsinstitusjonene, sjåførenes individuelle utbytte og kvantitative forbedringer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger