Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Promillekjøring med tunge kjøretøy. Omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak

Promillekjøring med tunge kjøretøy. Omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak

Forfattere: Terje Assum, Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1021/2009
ISBN: 978-82-480-0979-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0978-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet omfatter følgende deler: 1. Omfang av promillekjøring med tunge kjøretøy. 2. Ulykkesrisiko ved promillekjøring med tunge kjøretøy. 3. Mulighet for å redusere promillekjøring med tunge kjøretøy ved alkolås. 4. Mulighet for å redusere promillekjøring med tunge kjøretøy ved politikontroll. 5. Gjennomførbarhet av alkolås og promillekontroll. 6. Nyttekostnadsforhold for alkolås og promillekontroll. Undersøkelsen viser at omfanget av promillekjøring med tunge kjøretøy er lav, antakelig mellom 0,005 og 0,25 prosent av all kjøring med slike kjøretøy. Forekomsten av alkohol blant førere av tunge kjøretøy innblandet i dødsulykker er også lav, mellom 0 og 1,21 prosent. Med så lave forekomster både i vanlig trafikk med tunge kjøretøy og blant tungbilførere innblandet i dødsulykker, kan ulykkesrisiko ikke beregnes. Mulighet for reduksjon av promillekjøring med mer politikontroll og ved alkolås diskuteres, og nyttekostnadsforhold ved politikontroll og alkolås er beregnet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger