Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensialet for bruk av elektriske biler på de daglige reisene

Everyday mobility and potential use of Electric Vehicles

Forfattere: Randi Hjorthol, Liva Vågane, Jens Foller, Bettina Emmerling
Rapportnr: 1352/2014
ISBN: 978-82-480-1567-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1563-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Basert på data fra de nasjonale resievaneundersøkelsene i Norge og Danmark er det gjort analyser for å undersøke potensialet for bruk av elbiler. Resultatene viser at både enkeltreiser og reisekjeder er relativt korte. I Norge er det 4 prosent av enkeltreisene, 6 prosent av kjedereisene og 12 prosent av dagene som har reiseavstander som overstiger elbilens rekkevidde. I Danmark er de tilsvarende andelene 5 prosent, 14 prosent og 16 prosent. Selv om det er en del dager som enten har for lange enkeltreiser eller reisekjeder, har mange stans/opphold i løpet av dagen hvor det er mulig å lade.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger