Du er her

  • > Publikasjoner
  • > På sporet av konkurranse Foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen

På sporet av konkurranse Foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen

Forfattere: Frode Longva, Silvia Johanne Olsen, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1104/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1153-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne rapporten blir de foreløpige erfaringene med konkurranseutsettingen av Gjøvikbanen presentert. Rapporten konkluderer med at mange av målene med konkurranseutsettingen ble nådd. Konkurransen har gitt lavere kostnader, bedre tilbud, høyere passasjertall og bedre muligheter for offentlig styring. Gevinstene er oppnådd uten at ansattes arbeidsbetingelser har blitt forverret. Samtidig har nye utfordringer oppstått. Utviklingen på Gjøvikbanen fremover vil i stor grad avhenge av tilstanden på infrastrukturen, men forholdet mellom Jernbaneverket og NSB Gjøvikbanen AS er i liten grad berørt i den eksisterende driftskontrakten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger