Du er her

  • > Publikasjoner
  • > På farten - i bilen - med mobilen. En studie av kommunikasjon og mobilitet i barnefamiliers dagligliv

På farten - i bilen - med mobilen. En studie av kommunikasjon og mobilitet i barnefamiliers dagligliv

Forfattere: Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling
Rapportnr: 820/2006
ISBN: 82-480-0605-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0606-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hvordan bruker norske barnefamilier mobiltelefonen og bilen i organiseringen av daglige aktiviteter? I denne rapporten presenteres svar på dette spørsmålet. Resultatene er basert på en landsomfattende undersøkelse blant 2000 norske foreldre. Samspillet mellom mobiltelefonen og bilen fungerer i en slags symbiose. Bilen utvider den geografiske sfære, og mobiltelefonen gir mulighet for koordinering. Analysene tyder på at hyppig bruk av mobiltelefonen i organisering av aktivitetene har sammenheng med kort planleggingshorisont og høy bilbruk. Mobiltelefonen er både konfliktløser og konfliktskaper i dagliglivet mellom foreldre og barn, og også mellom foreldre som ikke lenger bor sammen, men som skal samarbeide om barna. Foreldre bruker mobiltelefonen til å holde kontakt og føre kontroll med barna. Andelen barn med mobiltelefon er høy, og skilsmissebarn får mobiltelefon tidligere enn andre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger