Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Opplevelse av vibrasjoner i bolig fra veg- og skinnegående trafikk.

Opplevelse av vibrasjoner i bolig fra veg- og skinnegående trafikk.

Forfattere: Ronny Klæboe, Aslak Fyhri
Rapportnr: 443/1999
ISBN: 82-480-0106-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

I forbindelse med utarbeidelsen av en ny standard for måling av vibrasjoner i bolig fra samferdsel og bedømning av virkningene på folk, er det gjennomført en miljøundersøkelse i 14 boområder. 1503 personer er intervjuet om hvordan de opplever vibrasjonene samtidig som det er beregnet en vibrasjonsverdi for hver persons bolig fra hhv veg-, jernbane-, trikke- og T-banetrafikk. Vibrasjonsberegningene er foretatt av Norges Geotekniske institutt. Statistiske analyser viser at det ikke er grunn til å skille mellom virkningene av vibrasjonene fra hver av vibrasjonskildene og at plagevirkninger og forstyrrelser øker med vibrasjonsmålet på logaritmisk form. Virkningskurvene er brukt som underlag for vibrasjonsklassifisering av bygninger i 4 klasser, A-D. Vibrasjonsnivået i klasse C som vil være aktuelt ved planlegging av nye boliger gir samme omfang plager som et støynivå på 55 dBa. Undersøkelsen viser at relativt mange plages ved lave vibrasjonsnivåer. Det kan derfor være grunn til å stille strengere krav til hvor høye vibrsjonsverdier som kan godtas i boliger enn det som har vært angitt tidligere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger