Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Opplevelse av vær og valg av reisemåte resultater fra fokusgrupper og spørreundersøkelser i Oslo og Stavanger

Perceptions of weather and travel mode choice- results from focus groups and surveys in Oslo and Stavanger

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 1473/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1696-0
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rundt en tredjedel av befolkningen i Oslo og Stavanger sier at været er viktig for reisemåte til jobben. Når folk skal handle dagligvarer spiller ikke været fullt så stor rolle. Nedbør, i form av regn og snø, har større betydning for hvordan man reiser enn temperatur og vind. Vind har imidlertid større betydning i Stavanger (som har mer vind) enn i Oslo. Når det gjelder sykling og gåing er nedbør viktigere enn vind og temperatur. For eksempel er det slik at mer enn 60 prosent synes det er akseptabelt å gå 2-3 km ved lave temperaturer (<–10oC) når det ikke er nedbør, mens bare halvparten av disse synes det er greit å gå ved samme temperatur i bygevær. Dette er noen av resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjort i Oslo og Stavanger høsten 2015.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger