Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiseliv i Voss 2007

Økonomiske virkninger av reiseliv i Voss 2007

Forfattere: Eivind Farstad, Petter Dybedal
Rapportnr: 950/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0865-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I Voss kommune var det i 2007 ca. 1,1 millioner turistovernattinger, hvorav 456 000 var i kommersielle foretak ("varme senger") og resten i fritidsboliger eller privat overnatting ("kalde senger"). Det er beregnet et samlet turistkonsum på 711 mill. kroner (eksklusive merverdiavgift). Direkte og indirekte produksjonsvirkninger (se sammendrag for definisjon) er beregnet til drøye 625 mill. kr, og direkte og indirekte sysselsatte turismen om lag 1160 personer av en samlet sysselsetting på 6342 personer (18 %). Disse tallene inkluderer ikke utenbygds sesongarbeidere i kommunen. Bygging og salg av fritidsboliger gir i tillegg betydelige inntekter i form av tomtesalg, utbygging og fritidsboligsalg. Dette utgjør ca. 350 millioner per år i Voss, herav ca 240 mill. kr til lokale aktører. Rapporten finnes kun i elektronisk format.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger