Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Forfattere: Petter Dybedal, Eivind Farstad
Rapportnr: 1070/2010
ISBN: 978-82-480-1077-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1076-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder kroner i Østfold (inklusive merverdiavgift). Hotell- og campinggjesters forbruk var om lag 790 mill kr, tilsvarende for besøkende hos slekt og venner og annen overnatting 486 mill kr, hytteeiere 389 mill kr, dagsturister og gjennomreisende 347 millioner kroner og båtturister 29 mill kr. I tillegg utgjorde transporttjenester (ferge og jernbane) i fylket 111 mill kr. En beregnet produksjons-multiplikator på 1,37 gir drøyt 2 milliarder kroner i direkte og indirekte produksjonsvirkninger (kun ca 1/3 av varehandelsomsetningen regnes per definisjon som produksjonsverdi). Sysselsettingsvirkningene av turistkonsumet utgjør om lag 2 770 arbeidsplasser, ca 2,1 prosent av sysselsettingen i fylket. Rapporten gir også tall på regionnivå (fem regioner).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger