Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiseliv i Møre og Romsdal i 2011

Økonomiske virkninger av reiseliv i Møre og Romsdal i 2011

Forfattere: Eivind Farstad, Petter Dybedal
Rapportnr: 1220/2012
ISBN: 978-82-480-1364-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1363-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Antallet kommersielle, eller såkalte varme senger er beregnet til 16 900 i Møre og Romsdal, herav 6 900 hotellsenger. Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca 4,9 millioner i fylket i 2011, hvor av ca 3,8 millioner var norske og 1,1 millioner var utenlandske overnattinger. Samlet forbruk som kan tilskrives overnattende, gjennomreisende, dagsbesøkende og cruiseturister i Møre og Romsdal er beregnet til ca 3,3 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Indirekte omsetningsvirkninger i form av underleveranser og bruk av skapte inntekter utgjør 35 øre per krone turisten bruker, til sammen 1,15 milliarder kroner. Direkte produksjonsvirkninger av dette forbruket er 2,56 milliarder (i varehandel regnes kun bruttoavanse som produksjonsverdi), og indirekte virkninger er beregnet til 0,9 milliarder i 2011. Til sammen er i alt ca 5 750 personer sysselsatt direkte eller indirekte som følge av turistenes forbruk i Møre og Romsdal. Det er litt over fem prosent av alle sysselsatte med arbeidssted i Møre og Romsdal. Det er i tillegg betydelige økonomiske verdier forbundet med eksisterende fritidsboliger og nybygging av fritidsboliger i Møre og Romsdal, som samlet utgjør ca 520 millioner kroner. Cruiseskiptrafikken utgjør dessuten en samlet lokal omsetning på 189 millioner kroner.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger