Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015

Forfattere: Eivind Farstad, Petter Dybedal
Rapportnr: 1549/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1858-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca 9,9 millioner i Buskerud i 2015. Samlet forbruk som kan tilskrives overnattende, gjennomreisende og dagsbesøkende turister i Buskerud er beregnet til ca 6,07 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Direkte produksjonsvirkninger av dette forbruket er 4,66 milliarder og indirekte virkninger er beregnet til 2,10 milliarder i 2015. Til sammen er i alt ca. 10 500 personer sysselsatt direkte eller indirekte som følge av turistenes forbruk i Buskerud. Det er om lag ni prosent av alle sysselsatte med arbeidssted i Buskerud. Antallet overnattinger i fylket har økt med 0,5 millioner fra 2010 til 2015, men dette har ikke gitt noen økning i sysselsetting. Verdien av turistforbruket og den direkte og indirekte produksjonsverdien har økt med 0,5 milliarder kroner, men dette er ikke mer enn prisstigningen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger