Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015

Forfattere: Eivind Farstad, Petter Dybedal
Rapportnr: 1549/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1858-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca 9,9 millioner i Buskerud i 2015. Samlet forbruk som kan tilskrives overnattende, gjennomreisende og dagsbesøkende turister i Buskerud er beregnet til ca 6,07 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Direkte produksjonsvirkninger av dette forbruket er 4,66 milliarder og indirekte virkninger er beregnet til 2,10 milliarder i 2015. Til sammen er i alt ca. 10 500 personer sysselsatt direkte eller indirekte som følge av turistenes forbruk i Buskerud. Det er om lag ni prosent av alle sysselsatte med arbeidssted i Buskerud. Antallet overnattinger i fylket har økt med 0,5 millioner fra 2010 til 2015, men dette har ikke gitt noen økning i sysselsetting. Verdien av turistforbruket og den direkte og indirekte produksjonsverdien har økt med 0,5 milliarder kroner, men dette er ikke mer enn prisstigningen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger