Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse i transportsektoren: parametre, enhetskostnader og indekser

Nyttekostnadsanalyse i transportsektoren: parametre, enhetskostnader og indekser

Forfattere: Hanne Samstad, Marit Killi, Rolf Hagman
Rapportnr: 797/2005
ISBN: 82-480-0557-7
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0558-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I forbindelse med Statens vegvesens revisjon av Håndbok 140 Konsekvensanalyser har TØI hatt en rekke mindre oppdrag for å beregne ulike parametre, enhetskostnader og indekser for oppdatering av kostnader. Dokumentasjon av oppdragene er samlet i denne rapporten. Rammeverket som disse kostnadene skal brukes i, er presentert i TØI-rapport 798/2005.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger