Du er her

Nullvisjonen - i teori og praksis

Forfattere: Beate Elvebakk
Rapportnr: 873/2007
ISBN: 978-82-480-0718-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0719-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Nullvisjonen er grunnlaget for norsk trafikksikkerhetspolitikk, men hva som ligger i dette er ikke uten videre klart. Rapporten er basert på intervjuer med relevante aktører innen trafikksikkerhetsfeltet, og antatte konsekvenser av nullvisjonen i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger