Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonale turistveger i Norge: trafikantundersøkelser 2005, 2010 og 2015

Nasjonale turistveger i Norge: trafikantundersøkelser 2005, 2010 og 2015

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 1497/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1725-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten beskriver opplevelser og vurderinger av sju norske turistveger med utgangspunkt i intervjuundersøkelser i sommersesongene 2005, 2010 og 2015. Undersøkelsene ble foretatt på de følgende strekningene: Geiranger-Trollstigen, Helgeland nord, Lofoten, Senja, Sognefjellet, Valdresflye og Varanger. Studien omfatter vegfarende som var på fritidsreise med bil, motorsykkel, moped eller sykkel og som ikke var bosatt langs eller like ved strekningene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger