Du er her

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008

Forfattere: Eivind Farstad, Petter Dybedal
Rapportnr: 1155/2011
ISBN: 978-82-480-1290-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1244-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Fritidsboligundersøkelsen er basert på et landsrepresentativt utvalg på 3 000 husstander som eier fritidsbolig i Norge og ble gjennomført på Internett høsten 2008. Respondentenes fritidsboliger benyttes i gjennomsnitt til ca 40 overnattinger per år, noe som utgjør 114 gjestedøgn. Bruksbetinget forbruk på siste tur var 3 100 kroner per reisefølge per besøk, som tilsvarer 950 kroner per person og 178 kroner per gjestedøgn. Det er betydelige forskjeller i forbruket etter hvor fritidsboligen ligger, besøkets formål, lengde på oppholdet, hvordan reisefølget er sammensatt og egenskaper ved eierne/brukerne. Bruksbetinget forbruk er beregnet til 15 280 kr per fritidsbolig per år, utgifter knyttet til eierskap til 18 800 kroner, og utgifter til oppgradering /påbygg til ca 25 000 kr. For hele populasjonen av fritidsboliger er det beregnet et årlig forbruk på 21,3 milliarder kroner og nær 30 millioner overnattinger i 2008.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger