Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Forfattere: Eivind Farstad, Petter Dybedal
Rapportnr: 1119/2010
ISBN: 978-82-480-1181-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1180-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne ferie- og forbruksundersøkelsen gjelder feriereiser innenlands i Norge vinteren 2009. Undersøkelsen er internettbasert og omfatter fullt utfylte skjemaer fra ca 3000 respondenter. En gjennomsnittlig norsk innenlands ferietur i vintresesongen varer omtrent en halv uke (3,6 overnattinger). Det var gjennomsnittlig 2,8 personer i reisefølget som pengeforbruket ble rapportert for. Totalt var forbruket på ca 1 700 kroner pr feriegjest pr tur, eller nær 480 kroner pr gjestedøgn. Det er betydelige geografiske forskjeller i forbruket og hvordan det fordeler seg på ulike varer og tjenester. Det er også forskjeller etter overnattings- eller transportmåte, formål ved reisen, lengde på oppholdet, hvilken type sted som besøkes, reisedistanse osv. Reisefølgenes demografiske og sosioøkonomiske sammensetning påvirker også forbruket i noen grad.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger