Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Wiljar Hansen, Øystein Engebretsen
Rapportnr: 1328/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1054-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Samferdselsinvesteringer kan bidra til å gjøre regioner større og mer bærekraftige. Samtidig viser erfaringer fra gjennomførte prosjekt i Norge at effekten av et gitt investeringsprosjekt vil avhenge av hvilken kontekst prosjektet er satt inn i. Særlig viktig er næringsstrukturen i stedene som kobles sammen. Reisetid er også viktig. Jo større reduksjon I reisetid en investering gir, jo større er sannsynligheten for a den gir regionale ringvirkninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger