Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nå telte han deg óg! - Hvordan måle sykling og nye former for mikromobilitet

Nå telte han deg óg! - Hvordan måle sykling og nye former for mikromobilitet

Forfattere: Aslak Fyhri, Ingunn Opheim Ellis, Petr Pokorny, Tineke de Jong, Christian Weber
Rapportnr: 1897/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1948-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Tall om sykkelbruk brukes til mange formål, og samles inn på flere måter: reisevaneundersøkelser (RVU), sykkeltellere osv. Den teknologiske utviklingen i transportsektoren skaper nye utfordringer og nye muligheter. Bruk av app-data og elsparkesykler er to store endringer. Denne rapporten ser på sykling og bruk av mikromobilitet, og hvordan man kan bruke eksisterende og nye datakilder for å forstå bruksmønstre, risiko og utviklingen til mer bærekraftig transport. Rapporten går gjennom hvilke datakilder som finnes og deres styrker og svakheter. Med data fra Oslo ser vi at RVU beskriver en mye mindre økning i sykkelbruken enn det kommunens og Statens Vegvesens tellere har målt. Det er mye som taler for at RVU ikke har fanget opp den reelle veksten i syklingen. Samtidig ser vi at ingen av de eksisterende datakildene er i stand til å beskrive bruken av elsparkesykler. Basert på erfaringer fra andre land, kommer vi til slutt med anbefalinger om hvordan datainnsamling om sykling kan organiseres videre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger