Du er her

Motorsykkelsikkerhet

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1517/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1753-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten inneholder oppdaterte versjoner av fem kapitler i Trafikksikkerhetshåndboken som handler om motorsykler. Blant de viktigste risikofaktorene for motorsyklister er høy fart og unge førere. I tillegg blir motorsykler ofte oversett i trafikken og er i mindre grad beskyttet mot skader enn personer i andre typer motorkjøretøy. R-sykler (racing replicas) har høyere risiko enn de fleste andre motorsykler, trolig i hovedsak fordi de ofte førere som er unge og/eller glade i høy fart. Motorvolum eller -effekt har ikke noe sammenheng med ulykkesrisikoen. Bruk av kjørelys har vist seg å redusere innblandingen i flerpartsulykker i dagslys med omtrent 40%. Bruk av hjelm har vist seg å redusere antall dødelige hodeskader med omtrent 60%, både på motorsykler og på firehjulsmotorsykler. Risikoen for nakkeskader er redusert eller uendret. Vernetøy for motorsyklister, især med polstring, har vist seg å beskytte mest mot mindre skader og mot åpne sår, men ikke eller kun i liten grad mot brudd. ABS-bremser på motorsykkel har vist seg å redusere antall personskadeulykker med omtrent 30%

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger