Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø

Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø

Forfattere: Arvid Strand, Petter Næss
Rapportnr: 946/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0859-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I notatet vurderes hvordan miljømessige sider ved eventuelle vinterolympiske leker i Tromsø i 2018 er framstilt i søknadsdokumentene fra organisasjonen Tromsø 2018 AS. Tromsø 2018 AS fortjener honnør for de høye miljøambisjonene som uttrykkes i søknaden. Oppfølgingen av målene er ikke like imponerende. Til tross for en formulering om null irreversible inngrep i verneverdig natur, inneholder søknadsdokumentene ikke konkrete analyser av hvilke inngrep i natur- og kulturlandskapet bygging av anleggene og fasilitetene representerer. Søknaden belyser også i liten grad hvorvidt anleggene vil kunne sikres en ressurseffektiv etterbruk, og miljøkonsekvenser av de tilreisendes transport til og fra Tromsø er tema som nesten ikke er berørt, til tross for at lokalisering av OL til Tromsø vil innebære betydelig mer flytransport enn hvis en av de andre norske søkerbyene var blitt valgt. Rapporten utgis kun i elektronisk ugave.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger