Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 : beboernes opplevelse av visuelle forhold i gatemiljøet - et pilotprosjekt

Miljøundersøkelser Ekeberg/Gamle Oslo 1994 : beboernes opplevelse av visuelle forhold i gatemiljøet - et pilotprosjekt

Forfattere: Ola Omenås, Ronny Klæboe, Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 1028/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg hele notatet

I 1994 ble det gjennomført en førundersøkelse for Ekebergtunnelen. Undersøkelsen omfattet også en pilotundersøkelse med sikte på å utvikle begreper og verktøy for å studere folks opp-levelse av visuelle forhold knyttet til veger og trafikk. 1078 beboerne ble intervjuet om hva de opplever som stygt og pent og hvordan de karakteriserer gater i nærmiljøet. En av fem beboere nevner eksplisitt visuelle forhold som en kvalitet ved å bo i området, og de aller fleste har klare meninger om hva de oppfatter som vakkert og stygt. Vegetasjon er det element som betyr mest for en positiv visuell opplevelse. Dårlig vedlikehold av gaterom og bygninger samt mye trafikk virker omvendt. Med utgangspunkt i de begreper beboerne brukte om stygt og vakkert har vi laget kriterier som er brukt i en enkel registrering av gaterommenes karakter. Resultatene av denne registreringen samsvarer godt med beboernes vurderinger av egen gate og gater i nabolaget.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger