Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling

Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling

Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1285/2013
ISBN: 978-82-480-1474-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1472-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rom Eiendom AS forvalter store, sentrale områder i og ved tunge kollektivknutepunkter i mange norske byer. I arbeidet med en strategi for utvikling av slike områder, ønsket de et kunnskapsgrunnlag for vurderinger av transportrelaterte konsekvenser, samt en konkret analyse av Roms utbygging i Bjørvika. Gjennomgangen av litteratur på feltet viste at man kan forvente at utbygging av slike områder vil gi langt mindre nyskapt biltrafikk enn om utbyggingen skjer andre steder i byen. Den konkrete analysen viste at bygging av 12.500 arbeidsplasser i Bjørvika i stedet for fordelt som dagens arbeidsplasser i Oslo sparer byen for 7.300 bilturer og 104.000 kjtkm med bil per døgn. Dette gir 12 tonn mindre CO2-utslipp, 20 kg mindre NOx og 7 kg mindre NO2, samt energibesparelser på 18 MWt per døgn. Revideerr utgave

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger