Du er her

Miljødrosjer i Buskerud Telemark og Vestfold

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Rolf Hagman, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1652/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2169-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten ser på hvilket mulighetsrom som er gitt av endringen i yrkestransportloven i 2017 som gir fylkeskommunene mulighet til å sette egne reguleringer om krav om utslippsstandarder for kjøretøy som skal benyttes til drosjevirksomhet. Rapporten konkluderer med at dette er mulig, både teknologisk, økonomisk og lovmessig. En hensiktsmessig tilnærming vil være å benytte en relativt lang innfasingstid og sette et utslippskrav, for eksempel lik 30gram CO2, per km (fra typegodkjenningssyklus). Årsaken til at vi i første rekke ikke anbefaler krav om nullutslippskjøretøy, går på at det på kort sikt ikke er tilgjengelig et tilstrekkelig antall bilmodeller, infrastrukturen (lading/fyling og service) er foreløpig ikke på plass for slike kjøretøy, i Buskerud, Telemark og Vestfold, gitt dagens kjøremønster. Ser vi fram mot 2023, fremstår nullutslippskjøretøy, som svært konkurransedyktige, uavhengig av regulering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger