Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Marginale eksterne kostnader for godstransport på sjø og jernbane – en forstudie

Marginale eksterne kostnader for godstransport på sjø og jernbane – en forstudie

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Marit Killi
Rapportnr: 1313/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1517-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Foreliggende anslag på marginale eksterne kostnader for godstransport på sjø og jernbane er gamle og ikke sammenliknbare med nye og oppdaterte anslag for veitransport. Formålet med denne forstudien har vært å gjennomføre en litteraturstudie for å identifisere og anbefale relevante eksterne kostnader ved godstransport på sjø og jernbane som bør beregnes i et hovedprosjekt. Rapporten inneholder en detaljert beskrivelse og drøfting av eksterne kostnader, relevante metoder, eksisterende data og anbefalinger for videre arbeid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger