Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lydlandskap i stille soner - resultater fra en brukerundersøkelse

Lydlandskap i stille soner - resultater fra en brukerundersøkelse

Forfattere: Aslak Fyhri, Ruth Kjærsti Raanaas
Rapportnr: 1294/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1487-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Stille soner er et nytt fenomen i byplanleggingen. I Oslo har man definert 14 slike stille områder i parker og grøntareal. I denne rapporten tester vi ut ulike verktøy som kan brukes for å kartlegge og planlegge slike områder. Resultatene av en praktisk test i Slottsparken indikerer at lydvanding kan være bedre egnet enn stasjonære intervju.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger