Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Lydkvalitet i bolig - Hvordan påvirker lydkvalitet i bolig personer med hørselsproblemer?

Lydkvalitet i bolig - Hvordan påvirker lydkvalitet i bolig personer med hørselsproblemer?

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Kjell Vegard Weyde, Ronny Klæboe, Norun Hjertager Krog, Gunn Marit Aasvang
Rapportnr: 1969/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2031-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

I Norge er det rundt 300 000 hørselshemmede. Andelen med hørselsproblemer øker med alderen, blant personer over 70 år har 10‑12 % en hørselsnedsettelse. I spørreundersøkelsen blant en gruppe hørselshemmede oppgav nesten 50% av respondentene at de «alltid/ ofte» hadde problemer med å få med seg hva som ble sagt når kjøkkenvifte /oppvaskmaskin var på. Åpne kjøkkenløsninger blir mer vanlig, noe som kan føre til økt bakgrunnsstøy. Bakgrunnsstøy er et av flere forhold som er med på å redusere taleforståelsen i boliger. Det er derfor viktig at de akustiske forholdene i boligen er tilpasset beboernes behov, og er universelt utformet slik at de også tilfredsstiller behovene personer med hørselsproblemer har til lydkvalitet. Det kan være behov for å innføre krav til etterklangstid i boliger, slik det er for flere andre bygningstyper. Tekniske hjelpemidler kan redusere problemene noe, men det kan også være aktuelt å utbedre romakustikken med fysiske utbedringer. Dette kan være lydabsorberende plater i tak/vegger/gulv, lydisolerte dører, men også bruk av gulvtepper, myke møbler m.m.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger